Fair Investments Logo.png

Vår investeringsfilosofi

Vår strategi går i huvudsak ut på att hitta värdeskapande kvalitetsbolag som marknaden givit en för låg värdering. Initialförkortningen CAMP B representerar det vi letar efter när vi väljer våra bolag. Vår filosofi bygger på tankarna hos några av världens mest framgångsrika investerare. Vi har kartlagt dem och identifierat gemensamma nämnare. Här kan du läsa mer om våra förebilder.

Hur arbetar vi?

Vi tror att det är farligt att bygga sin disciplin på spekulation. I motsats till det förväntade utfallet med snabba vinster, visar sig denna typ av strategi många gånger vara både riskfylld och dyr. Därför spekulerar vi inte i vilka bolag som kommer att generera avkastning. Istället ägnar vi oss åt tänkande förvaltning. Det innebär att vi gör en noggrann analys av alla bolag som finns i våra portföljer.

 

Vi är långsiktiga och investerar i bolag som är noga utvalda för att prestera bättre än marknaden även på sikt.  Vi är fast beslutna om att bolagsvärde och börskurs är två skilda saker. Börskursen styrs av börsmedlemmarnas förväntningar och avgörs av vad köpare är villiga att betala för aktien vid det givna tillfället. Bolagets realvärde drivs av helt andra faktorer. Marknadens förväntningar kan dessutom variera från dag till dag, vilket gör det svårare att förutspå börsens riktning än bolagets riktning. Lyckligt nog beror vår intjäning på det sistnämnda. 

 

Kunskap om marknadens psykologi är en viktig förutsättning för att fatta kloka investeringsbeslut.

Det ligger i människans natur att vara kortsiktig och sträva efter snabba belöningar. Lika viktigt som det är att vi bevakar våra bolag och dess fundamentala styrkor och svagheter, är det också att vi kontinuerligt rannsakar oss själva och vår egen förmåga. Det hjälper oss att bli bättre investerare. Insikter om mänskligt beteende hjälper oss också att dra nytta av andras kortsiktighet när vi fattar våra investeringsbeslut.

Läs mer om vår huvudförvaltare här.

Hur väljer vi våra bolag?

Vi ser utförliga bolaganalyser som grundläggande. När vi analyserar bolagen i våra portföljer tar vi hänsyn till flera olika aspekter. Under åren har vi utarbetat en framgångsrik formel för att säkerställa att våra bolag är kvalitetssäkrade och håller måttet. Initialförkortningen CAMP B representerar viktiga fundament att beakta vid utvärdering av ett bolags förmåga att skapa bestående tillväxt. Nedan kan du läsa en kort sammanfattning av vad respektive kriterium innebär för vår bolagsanalys. 

COMPETITIVE ADVANTAGE

- Konkurrensfördel

C

CONTRARIAN VIEW

- Följ inte John

C

ALIGNMENT OF INTEREST

Linjerade intressen

A

MARGIN OF SAFETY

- Kapitalallokering

M

POTENTIAL

Ränta på ränta effekten

P

BARGAIN

- Fynda istället för att skynda

B

BEAR

Vad har vi missat?

B

Möt vår huvudförvaltare

LinkedIn-Logo-02.png

Johan Bynélius har gedigen erfarenhet av att arbeta i finansbranschen. Han arbetade under flera års tid som affärsområdesansvarig på Erik Penser Bank och Öhman/Pareto Securities, två välkända investmentbanker med en ledande ställning på Nordiska aktiemarknader. Han blev sedan affärsområdesansvarig på EFG International, en global private banking grupp. Han var där verksam i både Sverige och Internationellt. Innan han började i finansbranschen, var han en av de högsta cheferna på två svenska managementkonsultbolag.

 

Johan har totalt arton år lång erfarenhet av att hantera portföljer åt både privatpersoner och stora investeringsinstitut. En lång karriär av berikande yrkesroller födde en dröm om att starta en egen verksamhet med en unik affärsidé. Drömmen blev sann år 2010, då han startade Fair Investments. Idag är Johan ansvarig för utformningen av investeringspolicys, bolagsanalys och portföljhanteringen på Fair.

Våra förebilder

För att bli bra på något, bör du lära dig av de som är bäst. Undersök vad som ligger bakom deras framgång och lär dig av deras misstag. Att kopiera andra mästare är ett utmärkt sätt att bli bättre. 

 

Johan berättar: 

”Jag är väldigt tacksam för mina möten med några av världens mest framgångsrika investerare. I bildspelet lyfter jag fram några av mina viktigaste lärdomar från föregångarna till min investeringsfilosofi.”

Bläddra i bildspelet för att läsa mer om våra förebilder

"If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants"

Prenumerera på vårt investerarbrev

 
 

Vem är du?

Vi vill veta mer om dig och dina drömmar

Hör av dig i kontaktformuläret nedan så svarar vi inom kort

*När du fyller i formuläret samtycker du till att vi sparar dina kontaktuppgifter under den period som krävs för att vi

ska komma i kontakt med dig. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och används endast i syftet att kontakta dig för ditt ärende. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter genom att maila info@fairinvestments.se. 

Läs mer om vår integritetspolicy här

© Fair Investments Sweden AB. All rights reserved. 

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER